Szkoliłem  pracowników takich firm jak: Coca Cola, ABB, Shell, HP, PKN Orlen, Warbud, Bovis, Unilever, Avon, Lurgi, Mitsubishi, GE, GM, Rossmann i wiele innych.

Firma UNITED CULTURES powstała w 2005 r. w Warszawie.

Założona została przez doświadczonych biznesmenów.

Po latach praktyki w różnych krajach, na różnych stanowiskach menedżerskich i poszukiwań wspólnego mianownika dla śmiałych i udanych przedsięwzięć, partnerskich relacji z klientami i przyjaznej współpracy z kolegami, ale także porażek strategii czy systemów motywacyjnych, przenoszonych z innych krajów na grunt polski, doszliśmy do przekonania, że czynnikiem decydującym w efekcie końcowym o sukcesie lub klęsce firmy jest kultura. Kultura otoczenia – w tym klientów, kultura naszej organizacji, kulturowe oczekiwania jej pracowników i menedżerów.